Veselības nozares e-pakalpojums iekļauts e-pakalpojumu topā!

11.04.2012.  |   Drukas versija

Šodien, 11.aprīlī, laikraksts "Lietišķā Diena" ir publicējis TOP e-pakalpojumus Latvijas valsts portālā www.latvija.lv. Šis tops attēlo e-pakalpojumu pieprasījumus tūkstošos 2011.gadā, izmantojot pieeju e-pakalpojumiem www.latvija.lv. Topā iekļauts arī veselības nozares e-pakalpojums "Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi", kas lietots 47,8 tūkstošus reižu.

Atgādinām, ka portālā www.latvija.lv iedzīvotājiem ir pieejami vairāki veselības nozares e-pakalpojumi: "Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi", "Mani dati cukura diabēta pacientu reģistrā", "Manu jaundzimušo bērnu dati" un "Mans ģimenes ārsts". Šie pakalpojumi veidoti ar mērķi nodrošināt pacientiem operatīvu pieeju saviem medicīniskajiem datiem un informācijai par savu veselību. Lai saņemtu e-pakalpojumus www.latvija.lv, nepieciešams autorizēties. To iespējams izdarīt ar banku autentifikācijas rīkiem (lietotāja vārdu, parolēm), elektroniskā paraksta viedkarti un Mobilo ID. Vairāk informācijas sadaļā "E-pakalpojumi iedzīvotājiem".