Pabeigta līgumu slēgšana ar ārstniecības iestādēm

12.03.2012.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests ir pabeidzis līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu 2012. gadā. Līgumus ir noslēgušas 39 slimnīcas par stacionārās palīdzības sniegšanu. Savukārt par ambulatoro pakalpojumu sniegšanu noslēgti 692 līgumi ar slimnīcām, poliklīnikām, veselības aprūpes centriem, speciālistu praksēm, laboratorijām u.c. ārstniecības iestādēm.

Noslēgti 1302 līgumi ar ģimenes ārstu praksēm, papildus primāro veselības aprūpi nodrošinās arī 68 feldšerpunkti. Turklāt ārpus ģimenes ārstu darba laika 30 ārstniecības iestādēs tiks nodrošināti dežūrārstu pakalpojumi. Veselības aprūpi mājās sniegs 182 ārstniecības iestādes.

Atgādinām par iespēju ārpus ģimenes ārsta darba laika zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Pieredzējuši ģimenes ārsti un ārsta palīgi medicīniskus padomus sniedz brīvdienās un svētku dienās visu diennakti, darbdienās no plkst.17.00 līdz plkst.8.00 no rīta.

Ar ārstniecības iestāžu un speciālistu sarakstu, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, iedzīvotāji var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv vai arī zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00).