Informējam par ģimenes ārsta mājas vizītēm gripas epidēmijas laikā

06.03.2012.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā* no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Pacientiem ar gripas saslimšanu par ģimenes ārsta mājas vizīti ir jāmaksā valstī noteiktā pacienta iemaksa – Ls 2,00. Maksājuma nosacījums attiecas uz visiem ģimenes ārstiem un dežūrārstiem, kuri ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu un sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Ņemot vērā to, ka gripas un citu augšējo elpošanas ceļu infekciju simptomi ir līdzīgi, pieņemot pieteikumu mājas vizītei, ģimenes ārstam ir iespējami detalizēti jānoskaidro esošos slimības simptomus, kā arī citus līdzīgus saslimšanas gadījumus ģimenē. Gadījumā, ja ģimenes ārsts būs ieradies mājas vizītē pie pacienta kā pie gripas slimnieka, tomēr konstatējis, ka pacientam nav gripas saslimšana, bet ir kāda cita augšējo elpošanas ceļu infekcija, par ģimenes ārsta mājas vizīti arī šajā gadījumā būs jāmaksā tikai pacienta iemaksa Ls 2,00.

Gadījumā, ja pacients ir atbrīvots no pacienta iemaksas veikšanas, iepriekš minētā pacienta iemaksa Ls 2,00 apmērā nav jāveic. Atgādinām, ka no pacienta iemaksas veikšanas ir atbrīvotas vairākas iedzīvotāju kategorijas:

  • bērni līdz 18 gadiem;
  • I grupas invalīdi;
  • trūcīgās personas;
  • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
  • pacienti, kuri saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
  • pacienti, kuri saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
  • orgānu donori;
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Atgādinām par iespēju ārpus ģimenes ārsta darba laika medicīniskus padomus saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Pieredzējuši ģimenes ārsti un ārsta palīgi medicīniskus padomus sniedz brīvdienās un svētku dienās visu diennakti, darba dienās no plkst.17.00 līdz plkst.8.00 no rīta.

*2012.gada 5.martā „Latvijas Infektoloģijas centrs" ir izsludinājis gripas epidēmiju visā valsts teritorijā.