Datu ievade Vadības informācijas sistēmā neauglības ārstēšanas programmas ietvaros

28.02.2012.  |   Drukas versija

Ārstniecības iestādēm, kuras nav noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ir iespēja slēgt līgumu par Vadības informācijas sistēmas (VIS) lietošanu ar mērķi apstrādāt datus valsts atbalsta programmas neauglības ārstēšanai ietvaros.

Noslēdzot līgumu, ārstniecības iestādei tiks nodrošināta iespēja ievadīt datus Vadības informācijas sistēmā, lai nodrošinātu vienotu datu ieguvi par personām, kuras iesaistīsies valsts atbalsta programmā neauglības ārstēšanai un būs devušas rakstisku piekrišanu datu apstrādei.

Līgums nosaka kārtību, kādā ārstniecības iestādei tiek dota pieeja Vadības informācijas sistēmai un kārtību, kādā notiek Vadības informācijas sistēmas iespējamo lietotāju apmācība, pārbaude, lietotāja konta un lietošanas tiesību piešķiršana.

Lai noslēgtu līgumu, ārstniecības iestādēm ar iesniegumu par Vadības informācijas sistēmas lietošanu jāvēršas Nacionālā veselības dienesta teritoriālajā nodaļā. Iesniegums jāraksta brīvā formā, norādot iestādes kontaktinformāciju. Saņemot iesniegumu, Nacionālais veselības dienests to izvērtē un sazinās ar iestādes pārstāvi par līguma slēgšanu.

Nacionālais veselības dienests norāda, ka kārtību, kādā veic neauglības diagnostiku, nosaka 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.261 „Neauglības diagnosticēšanas un potenciālā dzimumšūnu donora medicīniskās izmeklēšanas kārtība" II daļa. Ar minēto normatīvo tiesību aktu Jūs varat iepazīties šajā saitē: http://www.likumi.lv/doc.php?id=132357

Atgādinām, ka ārstniecības iestāžu medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību nosaka Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība" Metodiskie norādījumi par „Ambulatorā pacienta talona" un „No stacionāra izrakstīta (miruša) slimnieka kartes" aizpildīšanu ievietoti Nacionālā veselības dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā „Informācija par ambulatorā pacienta talona aizpildīšanu" un sadaļā „Informācija par no stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karti un tās aizpildīšanu".

 

INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Instrukcija, kā ievadīt Vadības informācijas sistēmā informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem.

Līguma paraugs par Vadības informācijas sistēmas lietošanu (datu apstrādei valsts atbalsta programmas izstrādes ietvaros)