Informācija par kompensējamo inkontinences līdzekļu izrakstīšanu

21.03.2012.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar Inko Centra konsultantiem ir sagatavojis informāciju par valsts apmaksāto inkontinences līdzekļu izrakstīšanu, lai pacientiem būtu iespēja saņemt kvalitatīvus, katrai diagnozei un individuālajām vajadzībām atbilstošus inkontinences līdzekļus, ņemot vērā medicīnisko ierīču izrakstīšanas kārtību jauniem pacientiem Zāļu iegādes kompensācijas sistēmā no 2012.gada 1.janvāra.

Vēršam ārstu uzmanību - tiem inkontinences pacientiem, kuri uz vizīti ierodas atkārtoti un kuriem jau Zāļu iegādes kompensācijas sistēmā izrakstīti konkrēta ražotāja inkontinences līdzekļi, receptē tiek norādīts šis pats konkrētais izstrādājums. Pacientam jāinformē ārsts par to, kāds inkontinences līdzeklis ir lietots iepriekš un, ja konkrētais ražojums sniedz nepieciešamo komfortu, receptē tas arī jānorāda.

Pacientiem, kuriem pirmo reizi tiek izrakstīti inkontinences līdzekļi, receptē jānorāda kāda tipa inkontinences līdzekļi tiek izrakstīti: autiņbikses, ko parasti lieto tikai guloši pacienti; jostiņbikses, kas piemērotas gan sociāli aktīviem cilvēkiem, gan gulošiem pacientiem; vai uzsūcošās bikses, kas derēs gan vieniem, gan otriem. Receptē jānorāda problēmas smagumam atbilstoša inkontinences līdzekļa uzsūkšanas pakāpe un izmērs, lai farmaceits var izsniegt atbilstoša tipa un uzsūkšanas pakāpes inkontinences izstrādājumus.

Ja pacients otro reizi ierodas izrakstīt recepti, bet ir sūdzības par nepiemērotu inkontinences līdzekli, kas radījis veselības problēmas (ādas iekaisums, infekcija u.c.), ģimenes ārsts, ambulatorajā kartē ierakstot šīs veselības problēmas, kas pacientam pasliktina veselības stāvokli un prasa papildus izmaksas ārstēšanā, ir tiesīgs izrakstīt citu inkontinences līdzekli, norādot konkrētu produktu.

Vēršam arī farmaceitu uzmanību – farmaceits izsniedz atbilstoši receptē ierakstīto inkontinences līdzekli, kur receptē jābūt norādītam inkontinences līdzekļa veidam, izmēram un uzsūkšanas pakāpei. Gadījuma, ja receptē norādīts tikai „Inkontinences līdzekļi", bez tuvāka skaidrojuma, farmaceits ir tiesīgs izsniegt atbilstoši pacienta funkcionalitātei piemērotāko izstrādājuma veidu, kas atbilst references cenai.

 

VIDEO RULLĪTIS PAR INKONTINENCES LĪDZEKĻU IZVĒLES UN IZRAKSTĪŠANAS KĀRTĪBU

 

INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Informatīvie materiāli par receptes aizpildīšanu, izrakstot valsts apmaksātus inkontinences līdzekļus.

Klikšķināt uz attēla, lai apskatītu lielākā izmērā; tad klikšķiniet uz sānu bultiņas, lai apskatītu abus attēlus!