Aicinām piedalīties ģimenes ārstu darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma programmā!

27.01.2012.  |   Drukas versija

Ģimenes ārstu darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma programma ir iespēja paaugstināt ģimenes ārsta prakses nodrošināto pakalpojumu kvalitāti, iegūt papildus finanšu atbalstu, kā arī uzlabot sadarbību un komunikāciju ar pacientiem. Dalība programmā ir nozīmīgs ieguldījums ikvienas prakses darbības attīstībā.

Šī programma ir izveidota, lai palīdzētu uzlabot primārās veselības aprūpes ārstu darbu, nodrošinot pakalpojumu plašāku pieejamību un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Šādi primārās veselības aprūpe tiek celta pavisam jaunā līmenī.

Programma ir svarīga, lai informētu un izglītotu pacientus par veselīgu dzīvesveidu, kaitīgiem ieradumiem, atbilstoša uztura lietošanu un citām svarīgām veselības tēmām, kurām ir profilaktisks raksturs. Informētības pasākumos aktīvi tiek iesaistītas ārsta praksē strādājošās ārstniecības personas – medmāsas un ārstu palīgi. Ģimenes ārsta praksē, kura darbojas kvalitātes novērtējuma programmas ietvaros, darba laikā tiek nodrošināta pastāvīga ārstniecības personāla klātbūtne un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Līdzdalība ģimenes ārstu darbības kvalitātes brīvprātīgās novērtēšanas programmā sniedz iespēju saņemt papildus finanšu līdzekļus virs līgumā noteiktā finansējuma par kvalitatīvu ģimenes ārsta prakses darbību, atbilstoši iegūtajam novērtējumam. Ja primārās veselības aprūpes ārsta praksē tiek ievēroti visi līgumā noteiktie kritēriji un par katru kritēriju izpildes novērtēšanā iegūts maksimālais punktu skaits, papildus ārsta praksei iespējams piesaistīt līdz pat 2500 Ls gadā.

Darba kvalitātes novērtējuma programma ir arīdzan virzīta uz moderno tehnoloģiju un efektīvu komunikācijas kanālu izmantošanu. Ārsta praksei tiek izveidota mājaslapa vai e-pasts saziņai ar pacientiem. Ģimenes ārsti tiek aicināti izmantot specializētas datorprogrammas, kuras sniedz iespēju nodot datus ātri un droši (pacientu talonu ievade, nosūtījumu un recepšu reģistrācija elektroniskā veidā).

2011.gadā, kad ģimenes ārstu darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma programma tika uzsākta, programmai bija pieteikušies 118 primārās veselības aprūpes ārsti, kuri bija iesnieguši savu pieteikumu līdzdalībai programmā un apliecinājuši prakses atbilstību normatīvajos aktos paredzētajiem kritērijiem.

Šogad ir uzsākta jauna pieteikšanās kārta un tā tiks turpināta līdz 28.februārim.

 

Papildus informāciju par pieteikšanos ģimenes ārstu darbības kvalitātes brīvprātīgās novērtēšanas programmai lūdzam skatīt šeit.