Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanas un izsniegšanas kārtība no 1.janvāra

02.01.2012.  |   Drukas versija

No 2012.gada 1.janvāra tiks ieviesta jauna kompensējamo zāļu (arī medicīnisko ierīču) izrakstīšanas kārtība*, kas veidota ar mērķi veicināt lētāku līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamo zāļu izrakstīšanu. Tā paredz, ka ārsts uz receptes izrakstīs attiecīgajai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu, ja pacients pirmo reizi saņems konkrētai diagnozei paredzētās kompensējamās zāles**. Savukārt aptiekā farmaceits izsniegs lētākās attiecīgā vispārīgā nosaukuma zāles.

Ja aptiekā izsniegtās lētākās zāles nesniegs vēlamo terapeitisko efektu, tad ārsts varēs izrakstīt citas zāles, sākot ar nākamajām lētākajām attiecīgā vispārīgā nosaukuma zālēm. Nacionālais veselības dienests par jauno kārtību ir informējis gan farmaceitus, gan ārstus.

Pacientiem, kas līdz šim jau saņēmuši kompensējamās zāles kādai konkrētai diagnozei – attiecīgajai diagnozei zāļu izrakstīšanas kārtība paliks tāda pati kā iepriekš. Ārsts varēs izrakstīt konkrētu zāļu nosaukumu. Tāpēc jāatgādina, ka valsts šajā gadījumā 50, 75, 100 % apmērā (atkarībā no konkrētās diagnozes kompensācijas apmēra) kompensē lētākās no zālēm ar līdzvērtīgu efektivitāti. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākām un dārgākām jāsedz pašam pacientam. Tāpēc aicinām pacientus apspriest ar ārstu lētāko līdzvērtīgas efektivitātes zāļu lietošanas iespēju.

Atgādinām, ka sākotnēji atbalsta pasākumi trūcīgajiem pacientiem bija plānoti līdz 2011.gada 31.decembrim, tomēr 4.novembra valdības sēdē tika nolemts nākamgad turpināt pacientu līdzmaksājumu kompensēšanu trūcīgām personām, kas par tādām atzītas Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Līdz ar to nākamajā gadā pacienta līdzmaksājuma kompensācija tiks attiecināta uz trūcīgajām personām, bet netiks turpināti šobrīd spēkā esošie atvieglojumi iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni līdz 120 Ls mēnesī.

Katru gadu pieaug pacientu skaits, kuriem atbilstoši diagnozei pienākas valsts kompensējamie medikamenti – 2009. gadā tie bija 482 461, bet 2010. gadā – 505 773 pacienti. Prognozējams, ka nākamajā gadā tie būs jau vairāk nekā 520 000 tūkstoši pacientu. Lai nodrošinātu medikamentus arvien lielākam skaitam pacientu ierobežota budžeta apstākļos, Nacionālais veselības dienests regulāri veic pasākumus, lai arvien efektīvāk izmantotu budžeta līdzekļus. Kompensējamo zāļu sarakstā tiek iekļauti lētāki līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti un sadarbībā ar zāļu ražotājiem panākts cenu samazinājums kompensējamo zāļu sarakstā jau iekļautajiem medikamentiem. Piemēram, 2011.gada pirmajā pusgadā 200 sarakstā jau iekļautajām zālēm tika panākts cenu samazinājums no 5% līdz 31%.

* Kompensējamo zāļu saraksts tiek pārskatīts un atjaunots reizi pusgadā (uz 1. janvāri un 1. jūliju). 2012. gadā saistībā ar kompensācijas kārtības izmaiņām jaunais saraksts būs spēkā ar 1. februāri.

**Vispārējais nosaukums – aktīvās vielas nosaukums. Tieši aktīvā viela ir tā, kas ārstē konkrēto slimību.