Par valsts līdzekļiem arī nākamgad tiks veiktas vairāk nekā 5000 stentu implantācijas operācijas

21.12.2011.  |   Drukas versija

No valsts budžeta līdzekļiem arī 2012.gadā tiks apmaksātas stentu implantācijas operācijas visiem pacientiem, kam tas būs nepieciešams – tāpat kā iepriekšējos gados vairāk nekā 5000 operācijas gadā*. Tikai nākamgad, sākot ar 1.aprīli, tiks apmaksāts izmaksu ziņā izdevīgākais pakalpojuma veids – stenta, kas nav pildīts ar zālēm, implantācija.

Ierobežota finansējuma apstākļos starp pieejamām ārstniecības metodēm ir jāizvēlas tādas, kuras sniedz lielāku ekonomisko ieguvumu. Lielbritānijā veiktajos klīniskās ekselences pētījumos ir pierādīts, ka ekonomiskais ieguvums no ar zālēm pildītu stentu pielietošanas ir tad, ja cenu starpība nepārsniedz 300 mārciņas (aptuveni 240 - 250 Ls). Pastāvošā cenu starpība starp „parastu" stentu un ar zālēm pildītu stentu implantāciju Latvijā veido 899 latus*.

Jāatzīmē, ka pakalpojums koronārā angioplastija ar stentu, kas pildīts ar zālēm, ir aizvietojams ar pakalpojumu koronārā angioplastija ar stentu, kas nav pildīts ar zālēm (un 2012.gadā tiks apmaksāts). Vispārējās medicīniskās pamatindikācijas abu stentu implantācijai ir vienādas.

Turklāt jāatzīmē, ka dārgākā pakalpojuma – angioplastija ar stentu, kas pildīts ar zālēm, ievietošanu skaits pēdējos gados ir būtiski audzis. 2009.gadā tika veiktas 2893 „parasto" stentu un 2318 stentu, kas pildīti ar zālēm, implantācijas. Savukārt 2010.gadā veiktas 2526 „parasto" stentu implantācijas, bet stentu, kas pildīti ar zālēm – 3208 implantācijas.

Jāatzīmē, ka stenta implantēšanas operāciju izmaksas ir augstas. Piemēram, dienas stacionārā valsts apmaksā stenta bez zālēm implantēšanu 2 346,17 Ls, ar zālēm –
3 245,68 Ls apmērā. Turklāt būtisks valsts ieguldījums ir arī pacienta aprūpē pēc operācijas – kompensējamās zāles 2010.gadā šiem pacientiem apmaksātas 1 024 449 Ls apmērā.

Lai mazinātu nepieciešamību stentus (gan ar zālēm, gan bez) ievietot atkārtoti, būtiski faktori ir pacienta dzīvesveids un precīza ārstu norādījumu ievērošana. Pacientam ir regulāri jālieto ārsta izrakstītās zāles un jāievēro veselīgs dzīvesveids – veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes (svara samazināšana), smēķēšanas pārtraukšana, paaugstināta asinsspiediena un cukura diabēta atbilstoša ārstēšana.

*2010.gadā no valsts budžeta līdzekļiem stentu implantācijas operācijām tika novirzīts 21 306 514 Ls.