Notiek narkotiku problēmai veltīti pasākumi

17.11.2011.  |   Drukas versija

 15. novembrī ES narkotiku aģentūra (Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)) Lisabonā prezentē savu ikgadējo ziņojumu par narkomānijas problēmu Eiropā. Šis ziņojums, kas ir aģentūras pamatpublikācija, sniedz jaunākos datus un komentārus par situāciju narkomānijas jomā visās 27 ES dalībvalstīs, Horvātijā, Turcijā un Norvēģijā. Līdz ar to Nacionālais veselības dienests kā EMCDDA nacionālais pārstāvis 15. novembrī vienlaikus vēlas iepazīstināt žurnālistus un nozares pārstāvjus ar situāciju Latvijā, organizējot Eiropas Savienības mājā semināru un preses konferenci.

Ar jaunāko EMCDDA ikgadējo ziņojumu aicinām iepazīties: http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

 

PREZENTĀCIJAS NO SEMINĀRA


Jāņa Bekmaņa prezentācija par Latvijas pretnarkotiku politiku Eiropas kontekstā

Andra Egles prezentācija par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam un paredzētajiem pasākumiem alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna (2012-2014. gadam)izstrādē

Ilzes Jēkabsones prezentācija par Situāciju narkomānijas problēmas jomā Eiropā

Mārča Trapenciera prezentācija par Eiropas Skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskajām vielām 2011.gada rezultātiem

Sigitas Sniķeres prezentācija par narkotiku lietošanas izplatību ieslodzījuma vietās

Ieva Pūgules un Lindas Sīles prezentācija par farmakoloģisko opioīdu atkarības ārstēšanas novērtēšanu Latvijā

Aleksandra Molokovska prezentācija par NVO iesaisti ar asinīm pārnēsājamo infekcijas slimību identificēšanā ieslodzījuma vietās Latvijā