Publicēts ziņojums par garīgo veselību

01.11.2011.  |   Drukas versija

Tematiskajā ziņojumā  „Garīgā veselība Latvijā 2010. gadā" iekļauta plaša statistiskā informācija, kas papildināta ar analīzi un vērtējumu. Turklāt autori analizējuši gan Latvijā, gan citās valstīs veikto pētījumu datus, centušies aptvert ne tikai ārstniecības jautājumus, bet arī sabiedrības garīgās veselības problēmas, sociālekonomiskos aspektus, slimību profilakses un garīgās veselības veicināšanas jautājumus. Ar ziņojumu varat iepazīties mājaslapas sadaļā "Pētījumi un ziņojumi"