Klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētas jaunas vadlīnijas

01.11.2011.  |   Drukas versija

2011.gada 15.septembrī Veselības ekonomikas centrs ārstniecībā izmantojamo vadlīniju datu bāzē ir reģistrējis Latvijas Kardiologu biedrības iesniegtās klīniskās vadlīnijas ''Akūta koronārā sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas". Šo vadlīniju mērķis ir izglītot visus AKS pacientu aprūpē iesaistītos veselības aprūpes speciālistus par mūsdienīgām, uz pierādījumiem balstītām diagnostikas un ārstēšanas metodēm. Paredzams, ka vadlīniju lietošana praksē uzlabos akūtā koronārā sindroma profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un atkārtotu notikumu novēršanu, tādējādi samazinot kopējo kardiovaskulāro mirstību un saslimstību Latvijā. Ar vadlīnijām varat iepazīties mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas".