Pētījums par narkotiku lietošanas izplatību ieslodzījuma vietās Latvijā

01.11.2011.  |   Drukas versija

2010. gada nogalē ir veeikts pētījumu „Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā".

Pētījuma mērķis bija iegūt datus par narkotisko vielu lietošanas izplatību un pieejamību ieslodzījuma vietās, aptaujājot notiesātās personas, ieslodzījuma vietu darbiniekus un ekspertus, papildināt zināšanas par ārstēšanas un kaitējuma mazināšanas programmu ieviešanu ieslodzījuma vietās, kā arī, balstoties uz pētījuma rezultātiem, sniegt priekšlikumus narkotisko vielu lietošanas izplatības ierobežošanas politikas pilnveidošanai.

Pētījuma rezultāti tiek izmantoti arī vienam no pieciem Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) izstrādātajiem epidemioloģiskajiem indikatoriem par narkotiku lietošanu iedzīvotāju vidū.

Ar pētījumu varat iepazīties šeit