Pētījums narkotiku lietotāju vidū

01.11.2011.  |   Drukas versija

2010. gadā ir veikts narkotiku lietotāju kohortas 5. posma pētījums par narkotiku lietošanas tendencēm un paradumiem Latvijā.

Pētījuma mērķis ir labāk izprast narkotiku lietošanas tendences specifiskā populācijas grupā, kā arī iegūt informāciju, kuru var izmantota narkotiku lietotāju ārstniecības un aprūpes sistēmas pilnveidošanā, kā arī kaitējuma mazināšanas programmu plānošanā.

Kohortas pētījums narkotiku lietotāju vidū tiek veikts kopš 2006. gada un šobrīd aptver šādas tēmas: 1) vielu lietošanas izplatību, 2) saslimstību ar asinīm pārnēsājamām infekcijas slimībām, 3) veselības stāvokli, 4) atkarības smagumu un ārstēšanos no narkotiku atkarības izraisītām problēmām, 5) ģimenes statusu un sociālo vidi, 6) izglītību un nodarbinātību, 7) riskantu uzvedību un tās izraisītās sekas, 8) nokļūšanu saskarē ar tiesībsargājošām iestādēm. Pētījuma rezultāti ir pamatā vienam no pieciem Eiropas narkotiku un narkomānijas centra (EMCDDA) izstrādātajiem epidemioloģiskajiem indikatoriem par problemātisko narkotiku lietošanu.

Kohortas pētījuma 5. posmā aptaujāti 499 narkotiku lietotāji, bet kohortas pētījuma piecos posmos kopumā aptau­jāti 1309 narkotiku lietotāji. Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties šeit