Preses konference par kompensējamajiem medikamentiem

01.07.2011.  |   Drukas versija

Veselības ekonomikas centrs, Veselības norēķinu centrs, Veselības inspekcija - institūcijas, kuru funkcijas saistītas ar zāļu kompensācijas sistēmas darbības nodrošināšanu un uzraudzību, 1. jūlijā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā organizēja preses konferenci. 

Preses konferencē institūciju vadītāji Daiga Behmane (VEC), Andrejs Doveiks (VNC) un Egils Harasimjuks(VI) iepazīstināja ar pašreizējo situāciju kompensējamo medikamentu nodrošināšanā un izteica priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai nepasliktinātos kompensējamo medikamentu pieejamība nepietiekamā valsts budžeta dēļ.

Tā kā pieaug primārās veselības aprūpes nozīmība un ģimenes ārsta loma tajā, ik gadu pieaug arī pacientu skaits, kam nepieciešami kompensējamie medikamenti.

Regulāri esošā finansējuma ietvaros tiek veicināta lētāku, vienlīdz efektīvu zāļu iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī panākts cenu mazinājums sarakstā jau iekļautajiem medikamentiem, tomēr šī gada finansējuma ietvaros nav iespējams rast ietaupījumu, kas ļautu nodrošināt medikamentus visiem pacientiem, kuriem tas ir nepieciešams.

Ieskatu konferencē varat gūt noskatoties LETA video materiālu, kā arī iepazīstoties ar konferences prezentāciju.