Veselības ekonomikas centrā notiks projekta Imprim darba seminārs un sanāksme

03.06.2011.  |   Drukas versija

6. un 7. jūnijā Veselības ekonomikas centrā notiks projekta Imprim* darba seminārs un sanāksme. Tajā projekta vadošā partnera pārstāvis Jens Vilkens (Blekinge Centre of Competence, Zviedrija) prezentēs kopsavilkuma ziņojumu par primāro veselības aprūpi Baltijas jūras reģiona valstīs. Seminārā prezentācijas par primārās veselības aprūpes lomu integrētas veselības aprūpes modelī un primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas metodēm sniegs Anglijas eksperti Toms Bovens un Pauls Forte.

*Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekta "Sabiedrības veselības aprūpes uzlabošana, veicinot vienlīdzīgi pieejamu augstas kvalitātes primārās veselības aprūpes sistēmu - Imprim" partneris Latvijā ir Veselības ekonomikas centrs.

Projekts tika aizsākts 2010. gada februārī un noslēgsies 2013. gadā. Projekta Imprim galvenie mērķi ir palielināt primārās veselības aprūpes pieejamību, veicināt finanšu piesaisti un ģimenes ārstu profesionālās kvalitātes uzlabošanu, lai to sasniegtu tiks izvērtēts optimālākais primārās veselības aprūpes organizācijas modelis. To rekomendēs ieviest visās Ziemeļu dimensijas un Baltijas jūras reģiona valstīs.


Projektā tiks izstrādāti ne tikai kvalitātes indikatori, bet arī stimulējoša apmaksas sistēma, metodes vienmērīgai ārstu piesaistei visos reģionos, ģimenes ārstu profesionālās attīstības stratēģijas, mehānismi primārās veselības aprūpes pakalpojumu (cilvēkresursu nodrošinājuma un finansu) efektivitātes paaugstināšanai.