Piešķirts papildus finansējums slimnīcām

02.06.2011.  |   Drukas versija

Ar 2011.gada 1.jūniju* tiek atklāta ERAF apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība" 3.kārta, kuras ietvaros 13 slimnīcām** tiek piešķirti 50 miljoni latu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 380 tūkstoši latu valsts budžeta līdzfinansējums.

Piesaistot arī privāto finansējumu slimnīcas var pieteikties ERAF līdzfinansētu projektu realizācijai, kuru ietvaros iestādes varēs renovēt un rekonstruēt telpas, piemēram, operāciju zāles, dzemdību, reanimācijas vai uzņemšanas nodaļas, iegādāties medicīniskās ierīces.

Vairāk varat uzzināt Veselības ekonomikas centra Sadarbības iestādes mājas lapā

*Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.44"Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti „Stacionārās veselības aprūpes attīstība""

**Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Jelgavas pilsētas slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Vidzemes slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Piejūras slimnīca, Latvijas Infektoloģijas centrs, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca.