Mefedrons iekļauts narkotisko un psihotropo vielu sarakstā

18.05.2011.  |   Drukas versija

Ministru Kabinets 17. maijā ir atbalstījis grozījumus noteikumos par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem*, kas paredz aizliegto psihotropo vielu sarakstu papildināt ar jaunu vielas nosaukumu – mefedrons (4-metilmetkatinons), kas pēdējā laikā strauji kļuvis populārs kā „ballīšu" apreibinošā viela. Tādejādi tiks novērstas šaubas par šīs vielu statusu, precīzi norādot, ka tā ir nelegāla narkotiska viela, kuras lietošana un izplatīšana nav pieļaujama, jo var radīt nopietnu draudus iedzīvotāju veselībai un dzīvībai.

Jāatzīmē, ka jau kopš pirmā identificēšanas gadījuma Eiropā Latvijas Agrīnā brīdinājuma sistēma (tās funkciju Latvijā veic Veselības ekonomikas centrs) regulāri ziņoja par vielas izplatīšanos, saistītajiem veselības riskiem un iespējamo iesaisti noziedzībā. Sistēmas sniegtā informācija kalpoja kā pamatojums, lai mefedrons kā atsevišķa viela tiktu iekļauta kontrolējamo vielu sarakstā. Tāpat sistēmas sniedza visu nepieciešamo informāciju Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centram par situāciju Latvijā, tādējādi palīdzot veicināt arī Eiropas Padomes lēmumu, kas paredz mefedronu pakļaut kontrolei visā Eiropas Savienībā.


Veselības ekonomikas centrs kopš 2009.gada 1.oktobra pilda Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra nacionālā koordinācijas punkta funkcijas. Viens no nacionālā koordinācijas punkta uzdevumiem ir Agrīnās brīdinājuma sistēmas par jaunajām psihoaktīvajām vielām uzturēšana un attīstīšana Latvijā. Sistēmas mērķis ir radīt ātru informācijas apmaiņas mehānismu par jaunu psihoaktīvo vielu ražošanu, kontrabandu, lietošanu un ar to saistītiem riskiem.

* Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumi Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem"