Norit augsta līmeņa e-veselības konference

10.05.2011.  |   Drukas versija

Šī ziņa papildināta 13.05.2011. ar saiti uz ziņu par Ungārijas Prezidentūras deklarāciju

Katru gadu īpaši nozīmīgs e-veselības jomas pasākums Eiropas mērogā ir Eiropas Savienības dalībvalstu augsta līmeņa e-veselības konference, kuru organizē Eiropas Komisija un Padome, un kas norit „E-veselības nedēļas 2011" ietvaros Budapeštā no 10. līdz 12. maijam. Tajā piedalās arī Veselības ekonomikas centra direktore Daiga Behmane.

Konference politikas veidotājiem sniedz iespēju vienoties par kopējām politikas prioritātēm e-veselības jomā, kas veicinātu IKT lietojumu veselības nozarē ar mērķi padarīt veselības aprūpes sistēmas drošākas un efektīvākas. Šis prioritātes plānots iekļaut arī Ungārijas Prezidentūras deklarācijā, kas tiks apspriesta konferences laikā.

Kā jau ziņots - e-veselība Eiropas Savienībā izvirzīta kā viens no galvenajiem instrumentiem veselības aprūpes kvalitātes, piekļuves un drošības veicināšanā (Padomes 2009. gada 1. decembra secinājumi par drošu un efektīvu veselības aprūpi, izmantojot e-veselības sistēmu. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 12.12.2009.).

 

Būtiskākie ar e-veselības jomu saistītie dokumenti Eiropas Savienībā:

Vairāk var uzzināt: