Pacientu iesaisti Slimību menedžmenta shēmu izstrādē VEC uzsāk ar onkoloģisko pacientu aptauju

09.05.2011.  |   Drukas versija

Slimību menedžmenta shēmu pamatuzdevums ir izveidot sistēmisku pieeju noteiktas slimības ārstēšanā, kur skaidri ir noteikti katra aprūpes posma uzdevumi un atbildības, lai pacientam sniegtu nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus pēc iespējas savlaicīgāk un pieejamāk.*


Shēmu izstrādē VEC plānots sadarboties arī ar pacientu organizācijām, lai ņemtu vērā pacientu pieredzi un vērtējumu par pašreizējo situāciju un problēmām, ar kādām nākas saskarties veselības aprūpes pakalpojumu saņēmējam.


VEC sadarbībā ar Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību „Dzīvības koks" veica onkoloģisko pacientu aptauju par onkoloģiskās aprūpes pieejamību, kvalitāti un atbilstību pacientu interesēm. Rezultāti liecina – pacienti uzskata, ka īpaša uzmanība būtu jāvelta primārās veselības aprūpes pilnveidošanai, kas veicinātu savlaicīgāku un efektīvāku diagnostiku. Arī psihosociālai rehabilitācijai, kas būtu jānodrošina no brīža, kad tiek noteikta diagnoze, līdz brīdim, kad pabeigta specializētā ārstēšana, un visu turpmāko dinamiskās novērošanas periodu. Nepieciešama arī paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības paplašināšana.


Saņemtie pacientu komentāri un ierosinājumi tiks izmantoti, lai plānotu un strukturētu veselības aprūpes pakalpojumus onkoloģiskiem pacientiem.

 

* Par hronisko slimību menedžmentu skat. Pasaules Veselības organizācijas materiālu "How can chronic disease management programmes operate across care settings and providers?"