EK aicina izteikt viedokļus par e-veselību

18.04.2011.  |   Drukas versija

Eiropas Komisija vēlas uzklausīt iedzīvotāju, tostarp veselības aprūpes speciālistu un pacientu, viedokli par to, kā ES var palīdzēt plaši sniegt kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi, piemērojot informācijas un komunikācij tehnoloģiju priekšrocības. Apspriešana notiks tiešsaistē līdz 25. maijam.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) jau spēlē galveno lomu daudzu veselības aprūpes sistēmas problēmu risināšanā visā ES, tostarp iedzīvotāju novecošanas, hronisku slimību, arvien samazināta budžeta un veselības aprūpes darbinieku trūkuma radītās problēmas. Piemēram, ir iespēja noteikt diagnozi no attāluma, no attāluma uzraudzīt pacienta stāvokli, kā arī drošā veidā nodot pacienta slimības vēstures informāciju citam medicīnas darbiniekam. Tomēr e-veselībai vēl ir ievērojams attīstības potenciāls nākotnē. E-veselība var sniegt arī svarīgu ieguldījumu, ļaujot cilvēkiem, it īpaši gados vecākiem cilvēkiem, baudīt cienīgāku un neatkarīgāku dzīvi. Arvien vairāk un vairāk pacientu aktīvi izmanto tehnoloģijas, lai uzzinātu par slimībām un pat spētu vadīt savu stāvokli. E-veselība nekad neaizstās cilvēka roku pieskārienu, bet tā ļauj veselības aprūpes darbiniekiem vairāk laika veltīt tiešiem kontaktiem ar pacientu. E-veselības veicināšana ir Eiropas digitalizācijas programmas galvenais mērķis (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). Apspriešana notiks tiešsaistē līdz 25. maijam. Atbildes tiks izmantotas, lai sagatavotu e-veselības rīcības plānu 2012.-2020. gadam, kas Komisijai ir jāiesniedz līdz 2011. gada beigām.

Komisija aicina visas ieinteresētās personas, tostarp veselības aprūpes speciālistus un pacientus, sniegt atsauksmes par e-veselības galvenajiem ieguvumiem, nopietnākajiem šķēršļiem, kas traucē tās plašu ieviešanu, un par to, kas Eiropas Komisijai būtu jādara, lai tos pārvarētu. Turklāt ieinteresētās personas var darīt zināmu savu viedokli par labākajiem veidiem, kā Komisijai jārisina juridiskie jautājumi, kas saistīti ar e-veselību, un par labākajiem inovāciju atbalsta veidiem.

Aptaujas mērķis ir uzzināt viedokļus jo īpaši par šādiem mērķiem:

- palielināt informētību par e-veselības ieguvumiem un iespējām;

- risināt e-veselības tehnoloģiju sadarbspējas problēmas;

- uzlabot e-veselības juridisko noteiktību;

- atbalstīt e-veselības inovāciju un pētniecību.

Gaidāmo e-veselības rīcības plānu 2012.-2020. gadam varēs balstīt uz pirmo šādu rīcības plānu, kas tika uzsākts 2004. gadā (sk. IP/04/580). Tā mērķis būs turpināt šā plāna pasākumu izstrādi un nodrošināt ilgtermiņa redzējumu par e-veselību Eiropā, saistot to ar Eiropas digitalizācijas programmu, kā arī "Inovācijas Savienību" un "Eiropas Inovācijas partnerību aktīvām un veselīgām vecumdienām".

Aptauja arī palīdzēs Komisijai izvērtēt, vai tās ierosinātie politikas mērķi ir tehniski iespējami, praksē īstenojami un atbilst ieinteresēto personu cerībām.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija vairāk nekā 20 gadus ir investējusi e-veselības pētniecībā. Kopš 2004. gada, kad tika uzsākts pirmais e-veselības rīcības plāns, ir izstrādātas arī mērķtiecīgas politikas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt plašu e-veselības tehnoloģiju ieviešanu visā ES.

Pamatiniciatīvas "Eiropas digitalizācijas programma" un "Inovācijas Savienība" tika uzsāktas 2010. gadā kā "Eiropa 2020 – Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei" daļa. Abās pamatiniciatīvās e-veselībai paredzēta nozīmīga loma. Eiropas digitālā programma ietver vairākus mērķtiecīgus e-veselības pasākumus un mērķus, kas ir daļa no plašākas stratēģijas, kas tiecas uz ilgtspējīgu veselības aprūpi un ar IKT palīdzību nodrošinātu cienīgu un neatkarīgu dzīvi. Stratēģija "Inovācijas Savienība" izmēģinājuma kārtā ievieš "Eiropas Inovācijas partnerību aktīvām un veselīgām vecumdienām", ko īstenos 2011. gadā.

E-veselības rīcības plāna 2012.-2020. gadam sabiedriskā apspriešana:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

 

Digitālizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm