Publiskai apspriešanai piedāvāta ES zāļu cenu un kompensācijas sistēmu regulējošā direktīva

01.04.2011.  |   Drukas versija

Eiropas Komisija ir izsludinājusi publisko apspriešanu Direktīvai 89/105/EEC sauktai arī par „transparencijas direktīvu" ('transparency directive'), kas izveidota, lai veicinātu zāļu apriti Eiropas Savienībā. Tajā nav veiktas būtiskas izmaiņas kopš 1989. gada, un Komisijas izvirzītais mērķis ir to pielāgot izmaiņām farmācijas nozarē. Eiropas Komisijas viceprezidents Antonio Tajani: „Caurspīdīgums cenu un kompensācijas procedūrās palīdz uzturēt dinamiku farmācijas nozarē un palīdz mazināt sarežģījumus publisko budžetu jautājumos. Ir pienācis laiks atjaunot pašreizējo koncepciju: atbildīgās institūcijas, kompānijas un kopumā visi iedzīvotāji iegūs no modernāka, uzlabota noteikumu kopuma."

Publiskā apspriešana palīdzēs Eiropas Komisijai apkopot viedokļus par to, kā uzlabot pašreizējos noteikumus, kas veicina cenu samazināšanu, caurspīdīgas procedūras valstu iekšienē, plašāku un savlaicīgu pieeju medicīnas pakalpojumiem.

Lai gan katra valsts veido savus normatīvos aktus, tomēr tām ir jāievēro arī Direktīvā 89/105/EEC izvirzītie noteikumi, tāpēc direktīvas saturs ir saistošs un būtisks ikvienai ES dalībvalstij.

Sabiedriskā apspriešana pieejama: