Diskutēja par bērnu aptaukošanos un skolu vidi Latvijā

30.03.2011.  |   Drukas versija

Otrdidien, 29. martā, noritēja seminārs, kurā Veselības ekonomikas centra speciāliste Iveta Pudule iepazītstināja ar „Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma" rezultātiem un norisinājās diskusija par iespējamiem risinājumiem aptaukošanās problēmas mazināšanai.

Pasākumā piedalījās vadošie veselības un izglītības jomas speciālisti valstī, kā arī Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja Hronisko slimību un vides departamenta eksperte Trudy Wijnhoven. Semināru atklāja veselības ministrs Juris Bārzdiņš.

Latvijā līdz šim ir veikti divi Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījumi - 2007./2008. un 2009./2010. mācību gadā.* Pētījumu ar Pasaules Veselības organizācijas atbalstu īsteno Veselības ekonomikas centrs. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par ķermeņa masu 7 gadus veciem bērniem un skolu vides atbilstību veselīgu paradumu veicināšanai.

Bērnu aptaukošanās ir nozīmīga un strauji pieaugoša veselības problēma visā pasaulē, it īpaši satraucošas tendences novērojamas Eiropā. Bērnu liekais svars un aptaukošanās ir nopietna sabiedrības veselības problēma arī Latvijā. Pētījumu rezultāti liecina, ka novērojamas negatīvas tendences:

- liekās ķermeņa masas un aptaukošanās īpatsvars Latvijas 1.klases skolēniem turpina pieaugt. 2009./2010. mācību gadā veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā 22,8% (2008.gadā - 21,5%) 7 gadus vecu bērnu bija lieka ķermeņa masa, ieskaitot aptaukošanos. Kopumā aptaukošanās bija 10,6% (2008.g. - 8,2%) pirmās klases skolēnu;

- lielākais bērnu īpatsvars ar lieku ķermeņa masu un aptaukošanos ir Rīgā un lielajās Latvijas pilsētās (Daugavpils, Liepāja, Ventspils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Valmiera, Rēzekne);

- būtiski ir pieaudzis pārtikas preču un dzērienu automātu īpatsvars skolās, kuras atrodas lielajās pilsētās. Jāatzīmē, ka pārtikas preču un dzērienu automātos nopērkamais produktu klāsts ir galvenokārt saldumi un cukuru saturoši saldinātie dzērieni;

- skolu kafejnīcu un veikalu piedāvātais pārtikas produktu sortiments skolēniem nav uzlabojies.

Tomēr vērojamas arī pozitīvas tendences:

- Rīgā, pretēji citām lielām Latvijas pilsētām, samazinās to skolu īpatsvars, kurās ir pārtikas preču un dzērienu automāti;

- palielinājies skolu īpatsvars, kurās skolēniem ir iespēja ārpus mācību stundām nodarboties ar fiziskām aktivitātēm skolas sporta zālē.

* Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas realizēto Eiropas iedzīvotāju aptaukošanās ierobežošanas politiku 2007. gadā tika uzsākta Eiropas bērnu aptaukošanās pārraudzības iniciatīva (WHO European Child Obesity Surveillance Initiative). PVO Bērnu aptaukošanās pārraudzības iniciatīvas mērķis ir sistemātiski vākt, analizēt, interpretēt un izplatīt informāciju, lai plānotu un ieviestu bērnu aptaukošanās profilakses programmas. Tās ietvaros arī Latvijā tiek veikts „Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums".

 


SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS