VARAM organizētā seminārā diskutē par turpmāko valsts pārvaldes pakalpojumu attīstību

30.12.2019.  |   Drukas versija

Rīgā, 2019. gada 20. decembrī – 12.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rīkoja semināru “Valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas organizēšana institūcijā. Pieredzes apmaiņa”, kurā VARAM, Valsts reģionālās attīstības ministrija (VRAA) un Valsts administrācijas skola (VAS) sniedza informāciju par pašreizējo situāciju valsts pārvaldes pakalpojumu aprakstu izveidē un to uzskaitē, kā arī par turpmākajiem plāniem un attīstību pakalpojumu un klientu apkalpošanas centru jomā.

Uzrunu teica VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos, Āris Dzērvāns, uzsverot, ka digitālo un proaktīvo pakalpojumu attīstība ir svarīga un tā jāattīsta tā, lai pakalpojumi būtu pieejami visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Praktiskajā semināra sadaļā VRAA stāstīja par pakalpojumu izpildes rādītāju ievadi un publicēšanu pakalpojuma katalogā tīmekļvietnē Latvija.lv, savukārt VAS par pakalpojumu pilnveidošanas pieredzi vadot meistarklases.

Tika prezentēta arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” īstenošanas gaita. Tās ietvaros ir sagatavots informatīvai ziņojums ar izstrādātu un aprobētu (Valsts kasē, Nacionālajā veselības dienestā, Būvniecības valsts kontroles birojā, Valsts vides dienestā, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā) valsts pārvaldes pakalpojumu pārveides metodoloģiju, kas pašreiz tiek saskaņota ar iestādēm. Plānots, ka metodoloģija tiks apstiprināta gada sākumā un to iestādes jau varēs sākt pielietot pakalpojumiem, kurus plānots pārveidot, nodrošinot ātrāku un efektīvāku valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, un radot priekšnosacījumus valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas procesu digitalizācijas straujākai attīstībai.

Video un prezentācijas pieejamas šeit!