Ieteikumi Vadības informācijas sistēmas (VIS) lietotājiem

31.08.2016.  |   Drukas versija

Uzmanību!

Informējam, ka pieslēgšanās adrese Vadības informācijas sistēmai (VIS) http://vis.vmnvd.gov.lv ir slēgta un aktuālā adrese, kuru turpmāk ir jāizmanto, ir http://vis.eveseliba.gov.lv. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

Uzmanību!

Informējam, ka pieslēgšanās adrese Vadības informācijas sistēmai (VIS) http://vis.voava.gov.lv ir slēgta un aktuālā adrese ir http://vis.vmnvd.gov.lv

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

Aptieku ievērībai!
Īpašās receptes sērija AA nr.no 465801 līdz 466000 un sērija BC nr. 052701 līdz 053000 ir uzskatāmas par nederīgām un tās nedrīkst atprečot.

 

Uzmanību!
Informējam, ka VIS APANS talona ievades formā ir ieviests papildus lauks "Nosūtīšanas datums".
Šis lauks ir aizpildāms, ja ārstniecības iestādei, kas nosūta, uz doto brīdi nav līgums, bet līgums ir bijis nosūtīšanas brīdī.

 

Informācija VIS APANS lietotājiem!
Saskaņā ar līguma "Par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu"
4. pielikuma "Norēķinu kārtība ar ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem" 2.5. punktu
- uzskaites dokumenti, kas ievadīti un laboti vēlāk kā 90 dienas pēc aprūpes epizodes beigām,
netiek iekļauti ambulatoro talonu aprēķinos.

 

Ieteikumi darbam ar visiem moduļiem:

  • VIS sistēmā nevadīt uzskaites dokumentus, kuru sērijas un numuri satur speciālos simbolus, garumzīmes vai mīkstinājumu zīmes. Aģentūra par šādu uzskaites dokumentu tālāko virzību neatbild.
  • Veicot atlasi, visos sarakstos, norādīt pēc iespējas konkrētākus atlases nosacījumus, lai atgriezto datu kopa būtu pēc iespējas mazāka (uzskaites dokumentu sarakstos, līgumu sarakstā).
  • Veicot atlasi pēc vārda(u) fragmenta, rūpīgi pārdomāt, vai obligāti nepieciešams norādīt "%" zīmi atlasāmās virknes sākumā (tas vienmēr izraisa pilnu meklēšanu visos ierakstos).
  • Uzskaites dokumentu ielādes no failiem veikt ārpus darba laika vai vismaz no rītiem un vakaros.

 

Ieteikumi darbam ar veselības obligātās apdrošināšanas dalībnieku reģistru:
Ja migrācijas atskaites tiek gatavotas lielākam laika periodam, piemēram, gadam, sistēma tiek noslogota. Tādēļ iesakām gatavot atskaiti īsākiem laika periodiem, piemēram, mēnesim.