Par dienas stacionāra darbību

05.03.2018.  |   Drukas versija

Par izmaiņām dienas stacionāra darbības organizēšanā

2018. gada 1. martā ir stājušies spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 113*, kuros apkopota līdz šim MK noteikumos Nr. 1529** definētā kārtība par to, kā tiek organizēta un finansēta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana dienas stacionārā, kā arī ar šī gada martu ieviestās izmaiņas šajā kārtībā.

Izmaiņu ieviešanas mērķis ir novērst situāciju, kas izveidojusies iepriekšējo gadu laikā, kad tika samazināts stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētais finansējums un veicināta ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstība. Rezultātā ambulatorās ārstniecības iestādēs tika sniegti veselības aprūpes pakalpojumi, kas pēc būtības ir stacionārās veselības aprūpes pakalpojumi ar ārstējošā personāla diennakts uzraudzību, t.i., pacienti uzturējās un saņēma veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādē vairākas dienas.


 Būtiskākās izmaiņas no 1. marta, kas attiecas uz ķirurģisku manipulāciju veikšanu dienas stacionārā:

 • Pakalpojumi veicami vienas dienas ietvaros (pacientu izrakstot līdz plkst. 22.00), savukārt, ja medicīnisku iemeslu dēļ pacientam ir nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība pēc plkst. 22.00, pacients jāpārved uz stacionāro ārstniecības iestādi, kas nodrošina diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību, izņemot atsevišķus gadījumus***;
 • Lai izlemtu, kur pacientam būtu drošāk saņemt pakalpojumu, uzsvērta pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanas nozīme (nepieciešamo izmeklējumu veikšana) pirms pacienta nosūtīšanas uz dienas stacionāru vai stacionāru;
 • No pakalpojumu apjoma izslēgtas sarežģītās manipulācijas, pēc kurām nepieciešama ilgstoša pēcoperācijas aprūpe (2 vai 3 dienas);
 • Izslēgtās manipulācijas iekļautas jaunizveidotā stacionārā programmā "Plānveida īslaicīgā ķirurģija" (programmā iekļautās manipulācijas tiks apmaksātas pēc DRG, taču tai plānots atsevišķs finansējuma apjoms, kas tiks norādīts līgumā ar ārstniecības iestādi).

Plānotie ieguvumi: 

 • Samazinās pacientu līdzmaksājumi (paliekot dienas stacionārā pa nakti, bija jāmaksā par nakšņošanu un ēdināšanu un, ja pacientam bija nepieciešama ārstu uzraudzība pēc plkst. 22.00 (naktī), par intensīvās terapijas pakalpojumiem tika iekasēta papildu maksa), stacionārā šos pakalpojumus var saņemt par valsts līdzekļiem;
 • Pakalpojumi kļūs pieejamāki pacientiem ar zemiem ienākumiem, jo, saņemot ārstēšanu stacionārā, par trūcīgām atzītās personas ir atbrīvotas no pacientu iemaksas un līdzmaksājuma veikšanas;
 • Pacienti saņems pēc iespējas drošu pakalpojumu – dienas stacionārā pakalpojumu sniedz tikai tad, ja pacientu ir droši izrakstīt tajā pašā dienā, un līdz ar to pacientiem ar augstāku risku pakalpojumu sniedz stacionārā, kur tiek nodrošināta diennakts ārstniecības personu uzraudzība un atbilstošas iespējas sniegt palīdzību komplikāciju gadījumos;
 • Tiek racionāli un efektīvi koncentrēti ārstniecības resursi (cilvēkresursi) un panākta lielāka izmaksu efektivitāte, jo pacientu diennakts uzraudzība (no valsts līdzekļiem apmaksāta) tiek nodrošināta vietās, kur tas atbilstoši pacientu plūsmai ir vairāk nepieciešams – stacionāros (nevis dienas stacionāros).

Svarīgi!

 • Grozījumi neliedz iespēju ārstniecības iestādēm piedāvāt pacientiem viesnīcas pakalpojumus, ja nakšņošana nepieciešama ne medicīnisku iemeslu dēļ (piemēram, nav pieejams transports nokļūšanai mājās);
 • Izmaiņām stājoties spēkā, plānots cieši sadarboties ar ārstniecības iestādēm un uzraudzīt dienas stacionāra un "Plānveida īslaicīgā ķirurģija" programmu izpildi, vajadzības gadījumā pārvirzot finansējumu no vienas programmas otrā, lai pacientiem nesamazinātos pakalpojumu pieejamība;
 • Spēkā esošo dienas stacionārā sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu sarakstu var aplūkot šeit.

 

* Ministru kabineta 2018. gada 27. februāra noteikumi Nr. 113 "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība dienas stacionārā".
** Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".
*** Noteikumi paredz, ka izņēmuma gadījumā, ja pirmā līmeņa dienas stacionāram ir personāla resursi, lai nodrošinātu pacienta uzraudzību nepieciešamajā apjomā, pacientu drīkst izrakstīt nākamajā dienā pēc uzņemšanas.

·                     Grozījumi neliedz iespēju ārstniecības iestādēm piedāvāt pacientiem viesnīcas pakalpojumus, ja nakšņošana nepieciešama ne medicīnisku iemeslu dēļ (piemēram, nav pieejams transports nokļūšanai mājās).

·                     Izmaiņām stājoties spēkā, plānots cieši sadarboties ar ārstniecības iestādēm un uzraudzīt dienas stacionāra un “Plānveida īslaicīgā ķirurģija” programmu izpildi, vajadzības gadījumā pārvirzot finansējumu no vienas programmas otrā, lai pacientiem nesamazinātos pakalpojumu pieejamība.

·                     Spēkā esošo dienas stacionārā sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu sarakstu var aplūkot šeit: LINKS[ZS1] .