Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze stacionāros

28.12.2017.  |   Drukas versija

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Statistiskie dati par stacionāro veselības aprūpi:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai: