Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze ambulatorajās iestādēs

20.03.2017.  |   Drukas versija

1.Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 2016. gada 12 mēnešos:

 

2.Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA) 2016. gada 12 mēnešos:

 

3.Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2016.gada 12 mēnešos:

 

4.Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā 2016. gada 12 mēnešos:

 

5.Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās 2016. gada 12 mēnešos: