Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze ambulatorajās iestādēs

22.05.2017.  |   Drukas versija

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 2017. gada 1. ceturksnī:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA) 2017. gada 1. ceturksnī:

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2017. gada 1. ceturksnī:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā 2017. gada 1. ceturksnī:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās 2017. gada 3 mēnešos: