Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze ambulatorajās iestādēs

17.08.2018.  |   Drukas versija

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 2018. gada 6 mēnešos:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA) 2018. gada 6 mēnešos:

Pārskats par sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2018. gada 1. ceturksnī:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā 2018. gada 6 mēnešos:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās 2018. gada 6 mēnešos:

Pārskats par noslēgtiem līgumiem un veikto darba apjomu laboratoriskiem un histoloģiskiem pakalpojumiem 2018. gada 6 mēnešos: