Valsts budžeta līdzekļu izlietojums laboratorisko izmeklējumu apmaksā

11.10.2017.  |   Drukas versija

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2017. gada astoņos mēnešos:

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2017. gada astoņos mēnešos:


Laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu izlietojums 2016. gadā Sociālās aprūpes iestādēs:

Laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu izlietojums 2016. gadā Ieslodzījumu vietās:

Laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu izlietojums 2015. gadā Sociālās aprūpes iestādēs:


Ģimenes ārstu laboratorisko izmeklējumu finansējums

Izvērtējums par 2013. gadu:

Izvērtējums par 2014. gadu:


Ar ambulatoro laboratorisko pakalpojumu finansēšanas kārtību ārstniecības iestāžu pārstāvji un ārstniecības personas var iepazīties Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" IX nodaļā.