Valsts budžeta līdzekļu izlietojums laboratorisko izmeklējumu apmaksā

09.02.2017.  |   Drukas versija

Ar ambulatoro laboratorisko pakalpojumu finansēšanas kārtību ārstniecības iestāžu pārstāvji un ārstniecības personas var iepazīties MK 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" IX nodaļā.

 

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2016.gada 12 mēnešos:

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2016.gada 12 mēnešos:

 


Laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu izlietojums 2016. gadā Sociālās aprūpes iestādēs:

Laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu izlietojums 2016. gadā Ieslodzījumu vietās:

Laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu izlietojums 2015. gadā Sociālās aprūpes iestādēs:

 


Izvērtējums par 2013. gadu:

Izvērtējums par 2014. gadu: