Arhīvs

24.04.2018.  |   Drukas versija

2017. gads 

Apakšprogrammu izpilde

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto likumā "Par valsts budžetu 2017. gadam" apakšprogrammu izpilde

Stacionārie pakalpojumi

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Kompensējamie medikamenti

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums M saraksta medikamentiem:

Latvijas ieslodzījuma vietās strādājošo speciālistu izlietotie finanšu līdzekļi ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai (2017. gada I ceturksnis - IV ceturksnis):

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm (2017. gada I ceturksnis - IV ceturksnis):

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu, vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju, vai vaiņa pilnvaroto pārstāvi:


2016. gads

Apakšprogrammu izpilde

Ārstniecības iestāžu pārskati

Ambulatorie pakalpojumi

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Zobārstniecība

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Veselības aprūpe mājās

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:

Stacionārie pakalpojumi

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Kompensējamie medikamenti

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums M saraksta medikamentiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm:


2015. gads

Apakšprogrammu izpilde

Ārstniecības iestāžu pārskati

Ambulatorie pakalpojumi

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām: 

Zobārstniecība

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Veselības aprūpe mājās

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:

Stacionārie pakalpojumi

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai:

Kompensējamie medikamenti

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums M saraksta medikamentiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm:


2014. gads

Apakšprogrammu izpilde

Ārstniecības iestāžu pārskati

Ambulatorie pakalpojumi

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm:

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Zobārstniecība

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Veselības aprūpe mājās

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:

Stacionārie pakalpojumi

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai:

Kompensējamie medikamenti

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums M saraksta medikamentiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm:


2013. gads 

Apakšprogrammu izpilde

Ārstniecības iestāžu pārskati

Ambulatorie pakalpojumi

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros:

Pārskats par noslēgtiem līgumiem un veikto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes darba apjomu:

Zobārstniecība

Pārskats par zobārstniecības pakalpojumiem:

Veselības aprūpe mājās

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:

Stacionārie pakalpojumi

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai:

Kompensējamie medikamenti

  1. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums M saraksta medikamentiem:

Informācija par Iesniedzēja deficīta kompensāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm:


2012. gads

Ārstniecības iestāžu pārskati

Ambulatorie pakalpojumi

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums ambulatorajās iestādēs:

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes darba apjomu:

Zobārstniecība

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Veselības aprūpe mājās

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:

Dienas stacionārs

Pārskats par dienas stacionārā sniegtiem pakalpojumiem pa pakalpojumu programmām no apakšprogrammas "Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai":

Stacionārie pakalpojumi

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai

Kompensējamie medikamenti

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Informācija lieltirgotavām par Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Informācija par noslēgtajiem līgumiem par Iesniedzēja deficīta kompensāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu.


2011. gads

Apakšprogrammu izpilde

Ārstniecības iestāžu pārskati

Ambulatorie pakalpojumi

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums ambulatorajās iestādēs:

Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze ambulatorajās iestādēs:

Pārskats par noslēgtajiem līgumiem un veikto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes darbu:

Stacionārie pakalpojumi

Operatīvā informācija stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Kompensējamie medikamenti

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Informācija par noslēgtajiem līgumiem par Iesniedzēja deficīta kompensāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu:


2010. gads

Apakšprogrammu izpilde

Ambulatorie pakalpojumi

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē:

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Zobārstniecība

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Veselības aprūpe mājās

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās:

Stacionārie pakalpojumi

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Kompensējamie medikamenti

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

 


2009. gads

Informācija par Veselības norēķinu centra administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpildi:

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Informācija par valsts budžeta izpildes analīzi stacionāros sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu PVA ārstu praksēs un sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par rezerves fonda līdzekļu izlietojumu:


2008. gads

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Informācija par valsts budžeta izpildes analīzi stacionāros sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu PVA ārstu praksēs un sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par rezerves fonda līdzekļu izlietojumu:


2007. gads

Informācija par veselības norēķinu centra administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpildi:

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Informācija par valsts budžeta izpildes analīzi stacionāros sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

Pārskats par rezerves fonda līdzekļu izlietojumu:

Plānoto un faktisko izdevumu izpildes analīze:


2006. gads 

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana:

Rindu samazināšana:

Rindu samazināšana:


2005. gads 

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:


2004. gads

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu: