Arhīvs

22.03.2017.  |   Drukas versija

2016. gads

1. Informācija lieltirgotavām par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

2. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

3. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

 

2015. gads

1. Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums

2. Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto likumā "Par valsts budžetu 2015. gadam" apakšprogrammu izpilde 2015. gadā

3. Informācija lieltirgotavām par Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

 4. Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

5. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

6. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

7. Informācija lieltirgotavām par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem (2015. gads):

8. Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm (2015. gads):

9. Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 2015. gada 12 mēnešos:

10. Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA) 2015. gada 12 mēnešos:

11. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā 2015. gada 12 mēnešos:

12. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās 2015. gada 12 mēnešos:

13. Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2015. gada 12 mēnešos: 

14. Ārstniecības iestāžu pārskata apkopojums


2014. gads

1. Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto likumā "Par valsts budžetu 2014. gadam" apakšprogrammu izpilde 2014. gadā

2. Informācija lieltirgotavām par Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

3. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

4. Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

5. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

6. Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm (2014. gads):

7. Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 2014. gada 12 mēnešos:

8. Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA) 2014. gada 12 mēnešos:

9. Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2014. gada 12 mēnešos:

10. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā 2014. gada 12 mēnešos:

11. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās 2014. gada 12 mēnešos:

12. Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai:

13. Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums:

 

2013. gads 

1. Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto likumā "Par valsts budžetu 2013. gadam" apakšprogrammu izpilde 2013. gadā

2. Informācija lieltirgotavām par Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

3. Informācija par Iesniedzēja deficīta kompensāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu:

4. Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 

  1. 5. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

6. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

7. Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

8. Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2013. gada 12 mēnešos:

9. Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei (AVA) plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 2013. gadā

10.Pārskats par noslēgtiem līgumiem un veikto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (SAVA) darba apjomu 2013. gadā

11. Pārskats par zobārstniecības pakalpojumiem 2013. gadā 

12. Veiktie pakalpojumi veselības aprūpei mājās 2013. gadā

13. Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm (2013. gads): 

14. Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums

15. Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai:

2012. gads

1. Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām

2. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums ambulatorajās iestādēs

3. Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2012. gadā

4. Pārskats par noslēgtiem līgumiem un veikto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (SAVA) darba apjomu 2012. gadā

5. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

6. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums valsts kompensējamo zāļu apmaksā 2012. gadā

Informācija lieltirgotavām par Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

7. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

8. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums laboratorisko izmeklējumu apmaksā 2012. gadā

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2012. gadā:

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2012. gadā:

9. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā 2012. gadā:

10. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās 2012. gadā:

11. Pārskats par dienas stacionārā sniegtiem pakalpojumiem pa pakalpojumu programmām no apakšprogrammas "Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai" 2012. gada 12 mēnešos:

12. Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums

13. Informācija par noslēgtajiem līgumiem par Iesniedzēja deficīta kompensāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu.

14. Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai 2012. gadā:

 

2011. gads

 1. Operatīvā budžeta informācija

2. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums ambulatorajās iestādēs

3. Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze ambulatorajās iestādēs 2011. gadā 

4. Pārskats par noslēgtiem līgumiem un veikto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (SAVA) darba apjomu 2011. gadā  

5. Operatīvā informācija stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām

6. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums laboratorisko izmeklējumu apmaksā 2011. gadā

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem:

Laboratorijas nosūtījuma limita sadalījums sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem:

7. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums valsts kompensējamo zāļu apmaksā 2011. gadā

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

8. Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums

 9. Informācija par noslēgtajiem līgumiem par Iesniedzēja deficīta kompensāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu:

 

2010. gads

1. Informācija par Veselības norēķinu centra administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpildi

2. Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu

3. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem

4. Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs

5. Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA)

6. Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām

7. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā

8. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās

 

2009. gads

1. Informācija par Veselības norēķinu centra administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpildi:

2. Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

3. Informācija par valsts budžeta izpildes analīzi stacionāros sadalījumā pa pakalpojumu programmām (2009. gada janvāris - septembris):

4. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

5. Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

6. Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu PVA ārstu praksēs un sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

7. Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

8. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

9. Pārskats par rezerves fonda līdzekļu izlietojumu:

 

2008. gads

1. Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

2. Informācija par valsts budžeta izpildes analīzi stacionāros sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

3. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

4. Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

5. Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu PVA ārstu praksēs un sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA):

6. Pārskats par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

7. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

8. Pārskats par rezerves fonda līdzekļu izlietojumu:


2007. gads

1. Informācija par veselības norēķinu centra administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpildi:

2. Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

3. Informācija par valsts budžeta izpildes analīzi stacionāros sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

4. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

5. Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatorajās iestādēs:

6. Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā:

7. Pārskats par rezerves fonda līdzekļu izlietojumu:

8. Ambulatorās un stacionārās palīdzības pakalpojumu apmaksāšanai plānoto un faktisko izdevumu izpildes analīze

 

2006. gads 

 1. Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

2. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

3. Pārskats par noslēgtiem līgumiem un veikto darbu pakalpojumu pieejamības uzlabošanai

4. Pārskats par noslēgtiem līgumiem un veikto darbu rindu samazināšanai

5. Pārskats par noslēgtiem līgumiem un veikto darbu rindu samazināšanai

 

2005. gads 

1. Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu:

2. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:


2004. gads

1. Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un veikto darbu: