Operatīvā budžeta informācija

28.04.2017.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto
likumā "Par valsts budžetu 2017.gadam" apakšprogrammu izpilde
2017. gada 3 mēnešos (EUR)

Apakš - programmas kods

   Apakšprogrammas nosaukums

Apstiprināts likumā par valsts budžetu 2017. gadam 

Pārskata perioda plāns

Līdzekļu izlietojums no gada sākuma       

Izpilde % no gada plāna

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodotās budžeta programmas, kopā:  

719 600 531.00

176 058 485.00


174 387 473.85 99.05
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 710 820 709.00
173 608 362.00 172 989 854.11
99.64
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 137 642 927.00
31 859 762.00

31 859 761.83

100.00
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 11 428 873.00
2 437 528.00 2 437 528.00
100.00
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 119 521.00
29 880.00 29 880.00
100.00
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 196 692.00 49 173.00 49 173.00
100.00
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 1 990 076.00
497 516.00 497 516.00
100.00
33.14.00  Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 86 941 355.00 21 324 394.00 20 992 075.76
98.44
33.15.00
Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē
25 410 416.00
5 993 000.00 5 940 938.74
99.13
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 178 902 846.00 39 110 745.00 39 097 326.63
99.97
33.17.00
Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs
162 380 437.00
43 808 886.00
43 655 167.17
99.65
33.18.00
Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
102 256 450.00
27 228 190.00 27 228 189.14
100.00
33.19.00
Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 3 551 116.00 1 269 288.00 1 202 297.84
94.72
45.01.00
Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana
6 187 879.00 1 442 951.00 1 256 497.23 87.08
45.02.00
Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana
1 948 611.00 972 225.00 128 838.08

13.25


63.07.000
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
621 175.00 25 148.00 10 815.43

43.01

70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 22 157.00 9 799.00 1 469.00 14.99