2018

16.01.2018.  |   Drukas versija

Līguma pielikumi:

1. pielikums - Zobārstniecības pakalpojumu apmaksas noteikumi;

2. pielikums - Norēķinu kārtība;

3. pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks (veidlapa);

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība.

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija: 

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori;

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri;

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts;

6.1.4. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība;

6.1.5. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem;

6.1.6. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts;

6.1.7. Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

6.1.8. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu;

6.1.9. Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam;

6.1.10. Pārskats par rindas garumu plānveida zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai.

 

Pārskati atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1529 

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv