2018

05.12.2017.  |   Drukas versija

Līguma pielikumi:

1.pielikums - Veselības aprūpes mājās pakalpojuma apmaksas noteikumi;

2.pielikums - Norēķinu kārtība;

3.pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība;

4.pielikums - Veselības aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēju saraksts.


Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija: 

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori;

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri;

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts;

6.1.4. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem;

6.1.5. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts;

6.1.6. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu;

6.1.7. Pārskats par ES, EEZ dalībvalstu un Šveices iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.


Pārskati atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1529: 

1. pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē (MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1529 29. pielikums);

2. pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē (MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1529 30. pielikums);

3. pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārsta praksē (MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1529 31. pielikums).

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Sekretariāts: 67043700

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv