2018

15.08.2018.  |   Drukas versija

 Līguma pielikumi:

1. pielikums - Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi;

2. pielikums - Norēķinu kārtība;

3. pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks (veidlapa);

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība;

5. pielikums - Mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi;

6. pielikums - Infrastruktūras attīstībai paredzētā finansējuma aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas, pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtība:

7. pielikums - Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem izsniegšanas noteikumi;

8. pielikums - Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi.

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija: 

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori;

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri;

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts;

6.1.4. Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu veidi;

6.1.5. No pacienta iemaksas atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus;

6.1.6. Dežūrārstu darbības kārtība;

6.1.7. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (Redakcija no 2018. gada 7. marta);

6.1.8. Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju primārās diagnostikas izmeklējumiem;

6.1.9. Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju sekundārās diagnostikas izmeklējumiem;

6.1.10. Rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanas un apmaksas kārtība;

6.1.11. Mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji;

6.1.12. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem;

6.1.13. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts;

6.1.14. Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

6.1.15. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu;

6.1.16. Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam;

6.1.17. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas;

6.1.18. Metodiskās vadlīnijas par ļaundabīgo audzēju primāro diagnostiku;

6.1.19. Konsīlija slēdziena noformēšanas nosacījumi  pacientam ar pirmreizēji diagnosticētu onkoloģisko slimību;

6.1.20. Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī grūtniecēm ar fizioloģiski noritošu grūtniecību;

6.1.21. Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī riska grupas grūtniecēm;

6.1.22. Skrīninga mamogrāfijas rezultāts/nosūtījums uz tālākiem pēc skrīninga izmeklējumiem;

6.1.23. Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem;

6.1.24. Nosūtījums uz kolposkopiju, onkologa ginekologa konsultāciju pēc dzemdes kakla vēža skrīninga izmeklējumiem;

6.1.25. Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu pasūtījums;

6.1.26. Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu izlietojuma pārskats;

6.1.27. Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu pasūtījuma veidlapa;

6.1.28. Pārskats par rindas garumu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai;

6.1.29. Pārskats par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu;

6.1.30. Pārskats par maksas veselības aprūpes pakalpojumu apjomu;

6.1.31. Apmaksas nosacījumi izmeklējumiem pirms un pēc aknu transplantācijas (nodrošina VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca");

6.1.32. Nosūtījums pozitronu emisijas datortomogrāfijas ambulatoram izmeklējumam;

6.1.33. Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojuma sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji;

6.1.34. Apmaksas nosacījumi sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai.

 

Pārskati atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1529:

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234 

Sekretariāts: 67043700

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv