2018

22.06.2018.  |   Drukas versija


Līguma pielikumi: 

1. pielikums - Primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi;

2. pielikums - Norēķinu kārtība;

3. pielikums - Ārstniecības personu saraksts, pamatdarbības teritorija;

4. pielikums - Ārstniecības iestādes darba laiks un Nacionālā veselības dienesta mājas lapā publiskojamā prakses informācija;

5. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība;

6. pielikums - Plānotais finansējuma apjoms primārās veselības aprūpes sniegto pakalpojumu apmaksai un nodrošināšanai.

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija: 

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori;

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri;

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts;

6.1.4. Apliecinājums par ģimenes ārsta aizvietošanu (MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1529 58.punkta izpildes nodrošināšanai);

6.1.5. Ģimenes ārsta sniegto valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu saraksts;

6.1.6. No pacienta iemaksas atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus;

6.1.7. Dežūrārstu darbības kārtība;

6.1.8. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (Redakcija no 2018. gada 7. marta);

6.1.9. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem;

6.1.10. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts;

6.1.11. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu;

6.1.12. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas;

6.1.13. Metodiskās vadlīnijas par ļaundabīgo audzēju primāro diagnostiku;

6.1.14. Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem;

6.1.15. Pārskats par ES, EEZ dalībvalstu un Šveices iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

6.1.16. Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam;

6.1.17. Ģimenes ārstu gada darbības novērtējuma kārtība.

 

Pārskati atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1529 

1) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē (MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1529 29. pielikums);

2) Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē (MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1529 30. pielikums);

3) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārsta praksē (MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1529 31. pielikums).

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Sekretariāts: 67043700

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv