2017

30.10.2017.  |   Drukas versija

Līguma pielikumi: 

1. pielikums - Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi primārajā veselības aprūpē;

2. pielikums - Norēķinu kārtība primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;

3. pielikums Ārstniecības personu saraksts, pamatdarbības teritorija;

4. pielikums - Ārstniecības iestādes darba laiks un Nacionālā veselības dienesta mājas lapā publiskojamā prakses informācija;

5. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība;

6. pielikums - Norēķinu kārtība par primārās veselības aprūpes pakalpojuma veselības aprūpe mājās sniegšanu.

  

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija: 

7.1.1. Pacientu grupu klasifikators;

7.1.2. Anketa par māsu vai ārsta palīgu;

7.1.3. Dežūrārstu darbības kārtība ­­­­Latvijas teritorijā;

7.1.4. Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu saraksts;

7.1.5. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, EVAK vai tā aizvietojošo sertifikātu;

7.1.6. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori (VIS klasifikatori);

7.1.7. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri (VIS APANS uzskaites dokumenta faila ielādes formāts);

7.1.8. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas;

7.1.9. Ģimenes ārsta sniegto valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu saraksts; 

7.1.10. Apliecinājums par ģimenes ārsta aizvietošanu;

7.1.11. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts;

7.1.12. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība;

7.1.13. Metodiskās vadlīnijas par medicīniskām indikācijām, kad pacients jānosūta pirmreizējai konsultācijai pie onkologa;

7.1.14. Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem.

 

Pārskati:

1. "Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstu praksēs" (vienu reizi gadā līdz 31. janvārim par iepriekšējo gadu);

2. "Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādēs" (vienu reizi gadā līdz 31. janvārim par 2016. gadu);

3. "Pārskats par ES, EEZ dalībvalstu un Šveices iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem".

 

Anketas:

1. Pieteikums ģimenes ārsta prakses papildu māsas darba samaksai.

 2. Ārstniecības iestādes personas – māsas vai ārsta palīga – nodarbinātības paziņojuma anketa.

Ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas kārtība" 12. pielikumu var iepazīties šeit.

 

 Veidlapas:

1. Pieprasījums EVAK aizvietojošam sertifikātam.


Svarīgi!

Uzziņu tālrunis speciālistiem par Vadības informācijas sistēmas (VIS) un E-veselības sistēmas lietošanu - 67803301(darbdienās 8:30 - 17:00). Konsultāciju var saņemt arī rakstot e-pastu uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Sekretariāts: 67043700

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv