"Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ" aizpildīšana

25.05.2017.  |   Drukas versija

Veidlapu "Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ" aizpilda par personu, kurai ārstniecības iestāde par valsts budžeta līdzekļiem ir sniegusi neatliekamo medicīnisko palīdzību pirmsslimnīcas etapā vai stacionāro veselības aprūpes pakalpojumus.

 

Veidlapu aizpilda šādos gadījumos:

  • personas veselībai ir nodarīts kaitējums nelaimes gadījumā darbā;
  • personas veselībai ir nodarīts kaitējums prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā (krimināltrauma);
  • personas veselībai ir nodarīts kaitējums darbības vai bezdarbības, kurai nav noziedzīga nodarījuma pazīmju rezultātā (sadzīvē organizācijas vai personas vainas dēļ);
  • personas veselībai ir nodarīts kaitējums ceļu satiksmes negadījuma rezultātā (transportā ārpus darba).

 

Ar izziņas par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ paraugu var iepazīties šeit.

Ar izziņas aizpildīšanas kārtību var iepazīties šeit.