Ģimenes ārstiem par darbu ar VIS sistēmu

06.12.2011.  |   Drukas versija

Par Web Discoverer atskaitēm ģimenes ārstiem

Ir izveidotas četras vienkāršotas atskaites ģimenes ārstiem. Tajās jādefinē mazāks parametru skaits un tās attēlo tikai nepieciešamāko informāciju. Atskaites ir pieejamas caur Web Discoverer pārlūkprogrammu.

 

Pašreiz iespējams strādāt ar divām šādām atskaitēm:

1. EUL_WEB_OWNER.APANS_FIN. Atskaite ģimenes ārstiem (piemaksājamās manipulācijas)

Atskaite attēlo informāciju par piemaksājamām manipulācijām ģimenes ārsta izrakstītajos ambulatoro pacientu talonos. Samaksa par šīm manipulācijām ģimenea ārstam tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 20. pielikumam „Manipulācijas, par kurām ģimenes ārstam tiek veikta samaksa".

2. EUL_WEB_OWNER.APANS_FIN. Atskaite ģimenes ārstiem (ģimenes ārsta kontrolētie sekundārās veselības aprūpes pakalpojumi)

Atskaite attēlo informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus apmaksā no ģimenes ārsta kontrolētajiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu pakalpojumu apmaksas līdzekļiem.

 

Sagatavošanā ir divas šādas atskaites:

3. EUL_WEB_OWNER.APANS_FIN. Atskaite ģimenes ārstiem (PVA-).

Atskaite attēlo ambulatoro pacientu talonu informāciju par ģimenes ārsta pacientiem, kuri saņēmuši veselības aprūpes pakalpojumus (aprūpes epizodes un manipulācijas) pie citiem ģimenes ārstiem un kurus apmaksā no ģimenes ārsta kapitācijas naudas (PVA mīnus).

4. EUL_WEB.APANS. Atskaite ģimenes ārstiem (apmeklējumi).

Atskaite attēlo informāciju par ģimenes ārsta pacientu apmeklējumu skaitu.

 

Pielikumā var apskatīt šādus dokumentus: