Informācija par veidlapas "Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ" aizpildīšanas kārtību

08.04.2014.  |   Drukas versija

Veidlapu "Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ" aizpilda par personu, kurai ārstniecības iestāde ir sniegusi stacionāro vai ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu (turpmāk – persona).

 

Veidlapu aizpilda šādos gadījumos:

  • personas veselībai ir nodarīts kaitējums nelaimes gadījumā darbā;
  • personas veselībai ir nodarīts kaitējums prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā (krimināltrauma);
  • personas veselībai ir nodarīts kaitējums darbības vai bezdarbības, kurai nav noziedzīga nodarījuma pazīmju rezultātā (sadzīvē organizācijas vai personas vainas dēļ).

 

Ar izziņas par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ paraugu var iepazīties šeit.

Ar izziņas aizpildīšanas kārtību var iepazīties šeit.