Līgumpartneriem

09.02.2018.  |   Drukas versija

Aktualitātes 

Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" [09.02.2018.]

Nacionālais veselības dienests ir apkopojis informāciju veselības aprūpes jomas speciālistiem par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība", kas ir stājušās spēkā no 2018. gada 1. janvāra vai stāsies spēkā 2018. gadā.

Apkopojums ietver informāciju par jauniem veselības aprūpes pakalpojumiem, veselības aprūpes pakalpojumu tarifu izmaiņām, līgumu finansējuma plānošanu un slēgšanu, primāro veselības aprūpi, onkoloģijas pakalpojumu sniegšanu, dienas stacionāros sniegtajiem pakalpojumiem, medicīnisko apaugļošanu, medicīnisko rehabilitāciju, stacionāro veselības aprūpi un citām izmaiņām.


NVD Rīgas nodaļas noteiktais dežūrārstu darba laiks [06.06.2017.]

Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļa saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līgumā minēto dokumentu "Dežūrārstu darbības kārtība" nosaka dežūrārstu darba grafiku 2017. gada Līgo un Jāņu svētku dienās - 2017. gada 24. jūnijā ambulatorās pieņemšanas un mājas vizītes no plkst. 8.00 līdz 15.00.


Aicina iedzīvotājus E-veselībā norādīt kontaktpersonu saziņai neatliekamos gadījumos [11.04.2016.]

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus E-veselības sistēmā norādīt informāciju par kontaktpersonu, ar kuru ārstniecības personas var sazināties neatliekamā gadījumā, ja iedzīvotājs ir nokļuvis slimnīcā ar zaudētām saziņas spējām, atmiņas zudumu, atrodoties traucētas apziņas vai bezsamaņas stāvoklī.

E-veselības sistēmā pieejamā informācija par pacienta kontaktpersonu sniegs iespēju ārstniecības personām operatīvi sazināties ar pacienta tuviniekiem, lai informētu par pacienta atrašanās vietu, veselības stāvokli vai precizētu informāciju, kas ir svarīga savlaicīgas un pacientam piemērotākās ārstēšanas nodrošināšanai. Piemēram, informāciju par pacienta hroniskajām slimībām, alergēniem, lietotajiem medikamentiem u.c., ja šī informācija nav pieejama E-veselības sistēmā.

Vienlaikus iedzīvotāji tiek aicināti E-veselības sistēmā norādīt arī savu kontaktinformāciju. Tas nodrošinās iespēju saņemt e-pastus ar paziņojumiem par E-veselībā izrakstītajām e-receptēm, e-darbnespējas lapām, veikto izmeklējumu rezultātiem un citu E-veselības sistēmā ievadīto informāciju, kā arī atgādinājumus par atkārtoti veicamas vakcinācijas termiņiem, iespējām veikt valsts apmaksātas profilaktiskās pārbaudes un citu ar veselību saistītu informāciju. Paziņojumu satura apskatīšanai iedzīvotājam būs jāautorizējas E-veselības portālā.

Savas kontaktinformācijas norādīšana ir būtiska arī saziņai ar ārstējošajiem ārstiem, kuri nepieciešamības gadījumā varēs telefoniski sazināties ar pacientu. Piemēram, lai pārrunātu saņemtos laboratorisko analīžu rezultātus u. tml.

Lai E-veselības sistēmā norādītu kontaktpersonu un savu kontaktinformāciju, portālā www.eveseliba.gov.lv jāautorizējas ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem – internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID). Kontaktpersonas informācija ir jānorāda sadaļā "Kontaktpersonas", savukārt sava e-pasta adrese un tālruņa numurs – sadaļā "Kontaktinformācija".

Ja iedzīvotājs neizmanto internetu, informāciju par kontaktpersonu un kontaktinformāciju vizītes laikā var lūgt norādīt ārstam, ja ārsts ir uzsācis E-veselības sistēmas lietošanu. Lai apskatītu piemērus informācijas norādīšanai, jānospiež šeit.

Jāatgādina, ka pacientu medicīniskā informācija E-veselības sistēmā uzkrāsies pakāpeniski, ārstniecības personām aizvien aktīvāk ievadot informāciju sistēmā (tās brīvprātīga lietošana paredzēta līdz šī gada 1. septembrim). Tādējādi visa medicīniskā informācija uzkrāsies vienuviet un būs droši, ātri un ērti pieejama gan pacientiem, gan viņu ārstējošajiem ārstiem.


Tukuma slimnīca slēdz Dzemdību nodaļu [01.03.2017.]

Tukuma slimnīca ir informējusi NVD par slimnīcas Dzemdību nodaļas slēgšanu no šī gada 1. marta, pamatojoties uz slimnīcas lēmumu un nelielo dzemdību skaitu.

Ņemot vērā Tukuma slimnīcas lēmumu, NVD par to ir informējis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai šī informācija tiktu ņemta vērā, nodrošinot pacientēm medicīnisko palīdzību un pieņemot lēmumu par ārstniecības iestādi, uz kuru paciente jānogādā dzemdību palīdzības saņemšanai.

Vienlaikus NVD atgādina, ka dzemdību pakalpojumu sniegšana no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta atbilstoši faktiski notikušo dzemdību skaitam. Ārstniecības iestādei par vienu dzemdību gadījumu samaksa tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" noteiktajiem tarifiem.

No 2017. gada 1. janvāra dzemdību pakalpojumu tarifi ir palielināti, ņemot vērā izmaiņas vidējā darba samaksā mēnesī un izmaiņām, kas ir saistītas ar minimālās algas pieaugumu. Papildu visi dzemdību pakalpojumu tarifi ir palielināti par 50 eiro, kurus ārstniecības iestāde ir tiesīga novirzīt dzemdību palīdzības sniegšanas personāla atalgojuma paaugstināšanai.


Izsludina sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru [28.10.2016.]

Nacionālais veselības dienests izsludina atlases procedūru* "Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2017. gada".

Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izdevusi Nacionālā veselības dienesta sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Ar atlases procedūras nolikumu var iepazīties un tā kopiju saņemt līdz 2016. gada 21. novembrim Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00. Elektroniski atlases procedūras nolikums pieejams šeit.

*Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 225. punktu.


Pieslēgšanās Vadības informācijas sistēmai [31.08.2016.]

Informējam, ka pieslēgšanās adrese Vadības informācijas sistēmai (VIS) http://vis.vmnvd.gov.lv ir slēgta un aktuālā adrese, kuru turpmāk ir jāizmanto, ir http://vis.eveseliba.gov.lv. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Vadības informācijas sistēmas lietošanas līguma paraugs un saistītie dokumenti [18.07.2016.]

Nacionālais veselības dienests informē, ka NVD mājaslapā ir pieejams Vadības informācijas sistēmas lietošanas līguma paraugs, "Vadības informācijas sistēmas lietošanas noteikumi" un "Apliecinājuma veidlapa". Minētie dokumenti ir pieejami mājaslapas sadaļā "Vadības informācijas sistēma".


Vadības informācijas sistēmas atjauninājumi [23.02.2016.]

Lai stiprinātu Vadības informācijas sistēmas lietošanas drošību, šī gada 25. februārī notiks Palo Alto Global Protect VPN programmatūras (tā sauktā "tuneļa") atjaunināšana uz jaunāku versiju. Atjauninājumi lietotāju datoros instalēsies automātiski. Tehnisku problēmu vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar palīdzības dienestu – zvanot uz tālr. 67043737 vai rakstot e-pastu uz hd@vmnvd.gov.lv.


Izmaiņas, pieslēdzoties Vadības informācijas sistēmai [16.04.2015.]

Lai no 2015.gada 13.maija ārstniecības iestādes un aptiekas varētu piekļūt un strādāt Nacionālā veselības dienesta Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmā "Vadības informācijas sistēma" (VIS), tām ir jāveic VPN ("tuneļa") klienta programmatūras nomaiņa visiem iestādes lietotājiem uz jaunu Palo Alto GlobalProtect VPN programmatūru.

Līdz 2015.gada 13.maijam Nacionālais veselības dienests nodrošinās paralēlu līdzšinējās VPN un jaunās Palo Alto VPN programmatūras darbību, un ikvienam lietotājam būs iespēja piekļūt un strādāt VIS ar jebkuru no minētajām VPN klienta programmatūrām.

Nacionālais veselības dienests lūdz iestādes neatlikt VPN klienta programmatūras nomaiņu uz termiņa beigām un izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Palo Alto GlobalProtect VPN programmatūras uzstādīšanas instrukcija ir pieejama mājaslapas sadaļā "Speciālā programmatūra". 

Ja programmatūras uzstādīšanas procesā rodas problēmas vai jautājumi, lūdzam iestādes sazināties ar Nacionālā veselības dienesta Palīdzības dienestu, zvanot pa tālruni 67043737.


Apstiprināti noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu [21.03.2014.]

Apstiprināti Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumi Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu", kas stāsies spēkā 2014. gada 1. aprīlī.

Tas nozīmē, ka tiks uzsākta pakāpeniska ārstniecības iestāžu un aptieku iesaiste e-veselības sistēmā, slēdzot līgumus. Ārstniecības iestādēm un aptiekām ir jānoslēdz līgums ar Nacionālo veselības dienestu par iesaisti e-veselībā līdz 2016. gada 1. janvārim.

Šie noteikumi ir būtiska e-veselības juridiskā ietvara sastāvdaļa, jo nosaka ne tikai e-veselības sistēmas pārzini, bet arī e-veselības sistēmā glabājamos datus un to apstrādes kārtību, kā arī datu izsniegšanas kārtību.

Ar "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" var iepazīties mājaslapas sadaļā "Veselības aprūpes pakalpojumi" – "Normatīvie akti".


Izmaiņas kompensācijas apmērā bērniem no 2014. gada 1. janvāra [07.01.2014.]

2013.gada 17.decembrī ir veikti grozījumi MK noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība", nosakot, ka no 2014.gada 1.janvāra bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem pienākas zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija no zāļu iegādes kompensācijas sistēmas budžeta līdzekļiem, iegādes izdevumi tiek segti pilnā apmērā (100%), izņemot šādus gadījumus:

1. pacientam ir izrakstītas kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās nereferences zāles vai medicīniskās ierīces. Šādā gadījumā pacients sedz starpību starp attiecīgās grupas nereferences un references zāļu vai medicīnisko ierīču aptiekas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli);

2. pacientam ir izrakstītas M sarakstā iekļautās zāles, kuru iegādes izdevumi joprojām tiek segti 50% apmērā;

3. atsevišķām diagnozēm pastāv ar vecumu saistīti kompensācijas ierobežojumi, šādos gadījumos zāļu kompensācija 100% apmērā tiek nodrošināta tikai šai precizētajai vecuma grupai. Piemēram, ja ir noteikts ierobežojums „bērniem līdz 3 gadu vecumam", tad arī turpmāk attiecīgās zāles tiks kompensētas 100% apmērā tikai bērniem līdz 3 gadu vecumam.

Ierobežojums bērniem līdz 3 gadu vecumam attiecas uz šādām diagnozēm:

Acu slimības- H10 Konjunktivīts
Auss un aizauss paugura slimības- H65 Nestrutojošs vidusauss iekaisums
Ādas un zemādas slimības- L27 Iekšķīgi lietotu vielu izraisīts dermatīts
Elpošanas orgānu slimības- J00 Akūts nazofaringīts, J02 Akūts faringīts, J04 Akūts laringīts un traheīts, J06 Augšējo elpceļu infekcija ar multiplu un neprecizētu lokalizāciju, J11 Gripa, ja vīruss nav identificēts, J13 Streptococcus pneumoniae ierosināta pneimonija, J15 Citur neklasificēta bakteriāla pneimonija, J16 Citu mikroorganismu ierosināta, citur neklasificēta pneimonija, J18 Neprecizēta mikroorganisma ierosināta pneimonija, J20 Akūts bronhīts.
Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības- E55.0 Aktīvs rahīts.

Citi Kompensējamo zāļu sarakstā noteiktie ierobežojumi pie atsevišķiem medikamentiem paliek spēkā.

Precīza informācija par zāļu iegādes kompensācijas sistēmu un pieņemtajiem lēmumiem atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā, sadaļā "Kompensējamie medikamenti".

Informācija par aktuālajiem zāļu vispārīgo nosaukumu sarakstiem atrodama sadaļā "Zāļu vispārīgie nosaukumi un medicīnas ierīces diagnožu grupām". Aktuālais kompensējamo zāļu (medikamentu) saraksts ir pieejams sadaļā "Kompensējamo zāļu saraksts". Pieņemto lēmumu pilnu tekstu var meklēt sadaļā "Normatīvo aktu sistēma".


Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumi [03.01.2014.]

2013. gada 31. decembrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība", kas turpmāk aizstās 2006. gada 19. decembra noteikumus Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība". Ar jaunajiem noteikumiem un to pielikumiem Jūs varat iepazīties sadaļā "Normatīvie akti".