Veselības aprūpe mājās

22.03.2017.  |   Drukas versija

Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās:

 

Veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:

 • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
 • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;
 • pacientam (ar diagnozi I60 - Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 - Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 - Smadzeņu infarkts, I64 - Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts vai I69 - Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta trīs mēnešu laikā pēc saslimšanas;
 • medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērniem, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;
 • pacientam ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma ar diagnozi T91.3 (kas izpaužas kā tetraplēģija vai paraplēģija un vairumam muskuļu zem bojājuma līmeņa spēks ir mazāks par trijām ballēm) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pēc pirmreizējas medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas stacionārā programmā "Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu"- ja uz šādiem pakalpojumiem nosūta "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" nodarbināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Veselības aprūpe mājās ietver šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

 • medikamentu ievadīšanu;
 • ādas bojājuma aprūpi;
 • urīna ilgkatetera maiņu un aprūpi, mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru Dienests vienam pacientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes (izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru Dienests apmaksā atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu skaitam);
 • enterālu barošanu caur zondi;
 • rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem ar diagnozēm:

        I60 (Subarahnoidāls asinsizplūdums),

        I61 (Intracerebrāls asinsizplūdums),

        I63 (Smadzeņu infarkts),

        I64 (Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts),

        I69 (Cerebrovaskulāru slimību sekas)

        un bērniem, kas atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes

        kabineta uzskaitē.

 • ilgstošo plaušu mākslīgo ventilāciju;
 • to bērnu parenterālu barošanu, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē.

Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes pakalpojumus:

 • izmeklējumus un izmeklējuma rezultātā iegūto materiālu nogādāšanu laboratorijā;
 • vitālo rādītāju kontroli;
 • pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi;
 • klizmas veikšanu.

Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), savukārt iepriekš minētos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus – sertificēts fizioterapeits vai fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audiologopēds.

Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

Savukārt pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu. 

Ar informāciju par valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas saņemšanu insulta pacientiem iespējams iepazīties sadaļā "Medicīniskā rehabilitācija".